Mừng thọ hay còn gọi là thượng thọ chính là đại lễ được tổ chức cho các cụ già tuổi từ 80 trở lên (hiện nay tuổi ngoài 60 người ta cũng tổ chức). Buổi tiệc sẽ do con cháu trong gia đình cùng đứng ra tổ chức. Bởi lẽ, theo quan niệm tôn giáo và đạo đức từ bao đời nay, ông bà cha mẹ sống thọ thì con cháu mới có điều kiện thể hiện sự hiếu đạo và được phụng dưỡng họ.