Kỷ yếu là một dạng bút ký hay hồi ký được viết bằng dạng văn xuôi có thể kèm hình ảnh minh họa cho phần nội dung. Kỷ yếu dùng để ghi chép lại, lưu giữ lại những dấu ấn khó quên, những kỷ niệm đẹp, những nỗi vui buồn, hay là cả những điều cốt yếu của những cá nhân, tập thể. Kỷ yếu có thể được in lại thành sách, hay được trình bày dưới dạng một quyển hồi ký.

Kỷ yếu có thể chia ra 2 phương cách là kỷ yếu của doanh nghiệp/ tổ chức và kỷ yếu cá nhân:

  • Đối với doanh nghiệp, tổ chức, kỷ yếu thường lưu hành trong nội bộ, ghi nhận lại những hoạt động quan trọng tại những mốc sự kiện đáng nhớ của doanh nghiệp hay tổ chức đó, như kỷ yếu 5 năm hoạt động.
  • Kỷ yếu cá nhân thường là kỷ yếu ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những điều đáng nhớ, như kỷ yếu tốt nghiệp.

In kỷ yếu giá rẻ – Thiết kế kỷ yếu đẹp mắt – Chất lượng tuyệt vời

Ngày đăng: 16-09-2020 | 17:01:28

Trong những năm gần đây, phong trào in kỷ yếu giá rẻ nở rộ với nhu cầu ngày càng gia tăng. Một trong những tầng lớp có nhu cầu in kỷ yếu lớn chính là các bạn sinh viên sắp ra trường tại ...